Przez ponad dwa tygodnie przygotowywaliśmy palmy wielkanocne. Dziękujemy wszystkim proboszczom, parafianom za ciepłe przyjęcie naszej pracy i inicjatywy zarobienia na akcję letnią. Podsumowaliśmy ją wspólnie z rodzicami, bawiąc się przy tym oraz śpiewając. Nasz trud się opłacił, jesteśmy bardzo zadowoleni:)

PALMY